Kvalme – SinnetsHelse.no

– Kvalme kan være et symptom på en rekke sykdommer. Hvis kvalmen er ledsaget av andre symptomer som for eksempel smerter, kan dette sette legene på sporet av hvor …

kvalme – Store medisinske leksikon

Kvalme kan skyldes sykdom i fordøyelseskanalen, hyppigst i form av akutt gastroenteritt, men kan også stamme fra balanseorganet eller kvalmesenteret i hjernen. Forgiftninger (for eksempel med alkohol) og en rekke generelle sykdomstilstander kan også føre til kvalme; synsinntrykk og psykiske påkjenninger likeså.

Kvalme og oppkast | Vitusapotek

Kvalme og oppkast er kroppens måte å si ifra om at noe er i veien, for eksempel at vi har spist dårlig mat. Det er ikke uvanlig å være kvalm, og kvalme er noe alle opplever fra tid til annen. Kvalme er ubehagelig, men normalt ikke farlig.

Svimmelhet – Symptomdiagnoser – Nervesystemet

Ved akutt, nyoppstått uttalt svimmelhet som ikke passer med BPPV innlegges pasienten akutt i nevrologisk avdeling for videre utredning. Ved vertigo og otitt innlegges pasienten i øre-nese-halsavdeling som øyeblikkelig hjelp (obs – labyrintitt).

Akutte magesmerter – Symptomdiagnoser hos barn – …

Akutt gastroenteritt. Pyelonefritt. Pneumoni. Invaginasjon. Medfødte misdannelser: tarmatresi, stenoser. Volvulus. Inkarserert hernie. Torkvert testikkel. Melkeproteinintoleranse. Ulcus. Svulster. 2–5 år: Vurder: Akutt gastroenteritt. Pyelonefritt. Traume. Appendisitt. Meckels divertikkel. Invaginasjon. Volvulus. Inflammatorisk …

Svimmelhet – Klikk.no

Denne tilstanden gir akutt innsettende sterke svimmelhetsanfall ledsaget av hørselstap, øresus og kvalme. Virusinfeksjon på balansenerven (vestibularisnevrinitt) er også en ikke uvanlig form for perifer svimmelhet.

Akutt hodepine – diagnostiske overveielser | Tidsskrift

Det kan være ledsagende kvalme, brekninger, lysskyhet og nedsatt bevissthet som uttrykk for økt intrakranialt trykk. Fokalnevrologiske utfall, avhengig av trombens lokalisasjon, kan opptre, likeså fokale eller generaliserte krampeanfall (21). Akutt hodepine kan imidlertid være eneste symptom (22), noe som illustreres ved pasient 7.

Svimmelhet, veiviser – NHI.no

Svimmelhet, veiviser Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet eller gyngefølelse.

Akutt mage- og tarminfeksjon – Lommelegen

Akutt mage og tarminfeksjon har den medisinske betegnelsen: gastroenteritis acuta, eller gastroenteritt.På folkemunne: omgangssyke eller sjau. Husk at kvalme og oppkast også kan ha andre årsaker enn infeksjon.

Svimmelhet – helsenorge.no

Dette fører til sterkt ubehag med uvelhet, kvalme, brekninger og svetting. Du kan også oppleve en stressreaksjon med hjertebank, forhøyet blodtrykk, svettetokter, muskelspenning og angst. I noen tilfeller er svimmelhetsopplevelsen mindre intens, men det faktum at du går med et forhøyet stressnivå i kroppen fører til spenningstilstander, …