Årsavgiften legges om fra 2018 – regjeringen.no

Kjøper du for eksempel bil i desember må du i dag betale halv årsavgift (fra 1. juli). Med trafikkforsikringsavgiften vil du kun betale for de dagene som gjenstår av året. Enklere å administrere Av alle særavgiftene er det årsavgiften som har høyest administrative kostnader for staten.

Avgiftssatser 2017 – regjeringen.no

153 rows · Tabellen viser vedtatte satser for merverdiavgift og særavgifter for 2016 og …

AVGIFTSKATEGORI 2016-REGLER 2017-REGLER ENDRING I PST.
Brennevinsbaserte drikkevarer ov… 7,31 7,46 2,1
Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 ti… 4,76 4,86 2,1
b) 0,7 – 2,7 vol.pst 3,27 3,34 2,1
c) 2,7 – 3,7 vol.pst 12,29 12,54 2,0

See all 153 rows on www.regjeringen.no

Årsavgift 2016 regnes utfra vekt – hd4um.com

For veteran kjøretøy er det også en forandring. Regelen om fritak for ¨årsavgift opprettholdes hvis en ikke bruker kjøretøyet i månedene Desember, Januar og Februar, dette for å begrense muligheten for at veterankjøretøy blir brukt som fremkomstmiddel nummer 1 og ikke som et kjøretøy som er som en hobby.

Årsavgift bil – Smarte Penger

Dette er reglene for betaling av årsavgift på bil. Årsavgiften skal betales for perioden 1.1. til 31.12. Den må betales innen 21. mars for alle avgiftspliktige motorkjøretøy registrert i motorvognregisteret per 1. januar.

Kjøretøyavgifter – Toll.no – Tolletaten

Skatteetaten har ansvaret for årsavgift, omregistreringsavgift, eingongsavgifta, vektårsavgift og vrakpanten.

Årsavgiften for 2016: Sjekk hvor mye du må betale

Årsavgift-satsen for elbiler ligger nemlig på 445 kroner i år. Det er for øvrig samme sum som gjelder for veteranbiler, mopeder, traktorer og biler som er registrert som drosje. Det er den som sto som registrert eier av kjøretøyet hos Statens vegvesen 1. januar 2016 som er ansvarlig for å betale årsavgiften.

Årsavgift blir trafikkforsikringsavgift | Finans Norge

Dagens årsavgift forfaller 20. mars hvert år. Årsavgiften for året 2017 skal betales på vanlig måte i mars 2017. Tidspunktet for når du får varsel om trafikkforsikringsavgiften for 2018 vil avhenge av hvilket forsikringsselskap du er kunde hos, og hvilken betalingsordning du har valgt (en eller flere terminer).

Årsavgiften 2016: Nå sendes kravene ut – fra Skatteetaten

Leverte du registreringsnummerskiltene til Statens vegvesen innen 31. desember 2015, skal du ikke betale årsavgift for 2016. Du skal heller ikke betale hvis du vraker kjøretøyet senest 21. mars. Du må vrake kjøretøyet hos en godkjent vrakplass eller bilopphuggeri.

Årsavgiften er blitt trafikkforsikringsavgift: alle

Tidligere het avgiften «årsavgift», og måtte betales i sin helhet innen 20. mars, nå betales den samtidig som forsikringsavtalen på bilen din. Trafikkforsikringsavgiften er en mye enklere ordning enn den gamle årsavgiften.

Trafikkforsikringsavgift | Statens vegvesen

Sjekk om årsavgift fra 2017 eller tidligere år er betalt. Her kan du sjekke om årsavgiften fra 2017 eller tidligere år er betalt for et kjøretøy (Skatteetaten).