Dette kan du bygge uten å søke – Direktoratet for …

Planlegger du å bygge terrasse eller platting? Prøv vår sjekkliste for å finne ut om du kan bygge uten å søke.

Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene

Dette kan du bygge uten å søke Fra 1. juli 2015 kan du bygge følgende uten å søke kommunen. MEN: Dette gjelder bare når du er innenfor utnyttelsesgrad på tomten, og det ikke finnes reguleringsplaner eller andre bestemmelser som sier noe annet.

Dette kan du bygge uten å søke – Direktoratet for …

Permanente gjerder og anlegg som er behandlet og godkjent etter reindriftsloven, kan du sette opp uten å søke. Midlertidige gjerder og anlegg som ikke skal stå lenger enn 2 måneder krever heller ikke noen søknad.

DiBK

 ·

Bygg uten å søke . I denne veiviseren kan du finne ut om du kan bygge garasje, bod eller annen frittliggende bygning uten å søke. Garasje, bod eller drivhus

Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene!

Dette kan du bygge uten å søke Fra 1. juli 2015 kan du bygge følgende uten å søke kommunen. MEN: Dette gjelder bare når du er innenfor utnyttelsesgrad på tomten, og …

Nå kan du bygge mer uten å søke – regjeringen.no

– Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. …

Bygge garasje uten å søke: Unngå disse fellene – viivilla.no

Så stor garasje kan du bygge uten å søke. Din nye garasje kan være inntil 50 kvadratmeter – dette gjelder både bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA). Garasjen kan ikke ha kjeller og bare ha en etasje, men den kan ha et mindre oppbevaringsloft. Mønehøyden kan maks være 4 meter og gesimshøyden maks 3 meter.

Hva kan du bygge uten å søke? | Huseierne

Hva kan du bygge uten å søke? Her ser vi nærmere på de konkrete tiltakene som er unntatt søknadsplikt.