Fakta delen: DNA molekyl.

DNA molekyl. DNA (förkortning av ”deoxyribonucleic acid”), eller deoxiribonukleinsyra, är det kemiska ämne som är bärare av den ärftliga informationen, genomet, i kroppens celler. Molekylen består av en kedja av nukleotider som genom den genetiska koden beskriver hur en organisms proteiner skall byggas upp av aminosyror.

DNA – Wikipedia

DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus). DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism.

Funktion ·

DNA-molekylens struktur och funktion – YouTube

Click to view on Bing11:45

Sep 16, 2015 · Läs mer om DNA-molekylens uppbyggnad och funktioner på https: DNA-molekylens struktur och funktion Magnus Ehinger. Loading

Author: Magnus Ehinger

DNA molekylen – YouTube

Click to view on Bing2:32

Sep 30, 2013 · DNA molekylen Mona Sohlman. Loading Molecular Visualizations of DNA – Original High Quality Version – Duration: 3:06. WEHImovies 733,534 views.

Author: Mona Sohlman

RNA – Wikipedia

Ribonucleic acid (RNA) is a polymeric molecule essential in various biological roles in coding, decoding, regulation, and expression of genes. RNA and DNA are nucleic acids, and, along with lipids, proteins and carbohydrates, constitute the four major macromolecules essential for all known forms of life.

Comparison with DNA ·

DNA by Helen Helbæk on Prezi

DNA En del av et DNA-molekyl kalles et gen Innledning til genetikk Kjerne DNA Cellekjerne-membran Cellemembran Ribosom Mitokondrie Plasmanettverk DNA …

Engasjerende naturfag: Å lage et kreativt produkt: DNA

For eksempel kan en gruppes egen modell av et DNA-molekyl være utgangspunkt for en kort presentasjon foran klassen om hvordan DNA-molekylet er bygd opp. Ingen

DNA – Wikipedia

DNA (kort for engl. deoxyribonucleic acid, norsk deoksyribonukleinsyre) er eit makromolekyl som inneheld genetisk informasjon, og som er grunnlaget for utviklinga av alle kjende levande organismar og ein del virus.

DNA for Dummies | Norges DNA

DNA analyser har mange applikasjoner et molekyl som inneholder de genetiske instrukser som danner basis for utvikling og funksjon av alle kjente levende organismer.

Genetik – Wikipedia

Vägen från DNA börjar med att cellen tillverkar en RNA-molekyl som motsvarar genens DNA-sekvens. Denna process kallas transkription. RNA som har denna roll …

Molekyler och  ·