Eventyr – Wikipedia

Eventyr er fantasifulle fortellinger om mennesker, dyr og overnaturlige vesener. Fortellingene inneholder gjerne faste stilmessige trekk som det var en gang, fantastiske elementer og handler ofte om overnaturlige og overmodige heltedåder. Flere eventyr har opphav i gamle myter med klangbunn i religion og psykologi.

Eventyrtyper ·

Fakta om Eventyr (EventyrOGsaga)

Forskjellige typer eventyr: Dyreeventyr: Handler om dyr med menneskelige egenskaper og miljøet er menneskelig. Egentlige eventyr eller undereventyr: Meget detaljerte og ofte lange eventyr, som handler om lengre reiser, og det å komme seg et sted.

eventyr – Store norske leksikon – snl.no

Av andre kan nevnes K. Janson: Eventyr uppskrivne i Sandeherad (1878), Qvigstad og Sandberg: Lappiske eventyr og sagn (1887), S. Bugge og R. Berge: Norske eventyr og sagn (2 bd., 1909–13), O. T. Olsen: Norske folkeeventyr og sagn (1912), K. Loupedalen: Eventyr og segnir fraa Telemark (1923), T. Hannaas: Sogur fraa Sætesdal (1927), …

Fakta om H.C. Andersen – Fødsel, død, eventyr, bøger osv,.

Fakta: H.C. Andersens værker er obligatoriske for skolebørn i Kina. Læs flere interessante fakta om H.C. Andersen her.

Mine første fakta – BLI MED PÅ EVENTYR OG LÆR OM …

Vekk gleden ved å lære gjennom fartsfylte eventyr spekket med fakta. Nytt, spennende tema i hver pakke med bok, e-bok, lydbok og spørsmålskort.

Asbjørnsen og Moe – Store norske leksikon

Asbjørnsen samlet eventyr og sagn fra midten av 1830-årene, og begynte samarbeidet med Jørgen Moe i 1837. Resultatet av deres innsamlingsreiser ble fremlagt i Norske folkeeventyr, samlede ved P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe, …