Ei eineståande samling av eldre flyfoto

Ei eineståande samling av eldre flyfoto Samlinga omfattar foto frå heile landet. Dei er ordna etter kva fylke motiva er henta frå, og det er mogleg å bestille papirkopiar.

Sentralarkiv for flyfoto og satellittbilder | Kartverket

Flyfoto kan deles i to typer: vertikalbilder, der bilder tas loddrett ned mot bakken; skråbilder, der det tas bilder på skrått ned; Kartverkets sentralarkiv inneholder analoge og digitale vertikalbilder over hele Norge (utenom Svalbard) tatt fra 1935 fram til i dag. Bilder fra 1935 – 1955 er som regel digitalisert.

FlyfotoArkivet > Forside

 ·

Luftfoto. Med FlyfotoArkivet får du den optimale udnyttelse af dine digitaliserede historiske luftfotos. Vi viser dine luftfotos som en ’sømløs’ mosaik som der kan zoomes og panoreres i og vi bygger dine årgange op i lag, så det er nemt at sammenligne et udvalgt område år for år.

Flyfoto fra Fjellanger Widerøe | Flickr

 ·

Flyfoto fra Fjellanger Widerøe Denne samlingen omfatter flyfotografier i perspektiv (skråfoto) som ble fotografert av Fjellanger Widerøe i tidsrommet 1936 – 1969. Samlingen ble overtatt av Tromsø Bymuseum på 1970-tallet.

Views: 75K

Historiske flyfoto – arcgis.com

 ·

title: Historiske flyfoto: description: I denne applikasjonen kan du bevege deg rundt i Norge og sammenligne historiske bilder med dagens situasjon.

Luftfoto – Det Kongelige Bibliotek

Se det hele fra luften. Online-adgang til luftfoto fra Det Kongelige Biblioteks samlinger.

Hordaland – Johan Ottesen historisk fotoarkiv og forlag

Arna k. Frå Garnes langs vegen til Herland og Trengereid. Og frå Indre Arna langs gamle riksvegen ned til Espeland: 122366 – 122485: Hamre k. Frå Fitjo via Bysheim til Fjellskålnes og Raknesvåg med næraste omland: 119262 – 119381: Askøy k. Frå Kleppe langs vegen til Hetlevik og vidare langs vegen til Follese: 115734 – 115853: Fjell k.

Find gamle luftfotos af dit hjem – sådan – bolius.dk

Find gamle luftfotos af dit hjem – sådan. Hvordan så dit nabolag så ud for mange år siden? Se luftfotos fra hele Danmark, som det amerikanske luftvåben tog i 1954, eller søg i samlingen ”Danmark set fra luften – før Google”.

Norge i bilder

Det er kun parter i Norge digitalt og forhandlere som får tilgang til nedlastingstjenesten. Autentisering av brukere i Norge i bilder skjer gjennom BAAT.

FlyfotoArkivet LW1944

Papirfotos forgår, så derfor har Det Kongelige Bibliotek scannet de gamle fotokort fra 1944 for at bevare dem for eftertiden. JO Informatik ApS har derefter stedfæstet alle fotokort og har udviklet softwareløsningen til visning af fotokort som en samlet mosaik.