[PDF]

NYNORSK – grammatikk.com

Nynorsk | 2 grammatikk.com © Kjell H. Ullestad Verb På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv. Regelrette verb som har -et i preteritum og perfektum på bokmål, har -ar i presens og -a i preteritum og perfektum på nynorsk. De fleste andre regelrette verbene har samme system på nynorsk og bokmål.

Språkrådet

Mange av substantiva er heilt like på bokmål og nynorsk (mann, hus, bil), eller nesten like (gut, stad, namn). I listene nedanfor finn du i hovudsak tradisjonelle nynorske avløysarar for bokmålsord med ledda an-, be-, hen-, -het og -else, ettersom det særleg er her nynorskorda skil seg frå bokmålsorda.

grammatikk – Wiktionary

grammatikk m (definite singular grammatikken, indefinite plural grammatikker, definite plural grammatikkene) grammar (rules for speaking and writing a language) a …

Norsk grammatikk kort forklart – grammatikk.com

OM GRAMMATIKK.COM. SPØRSMÅL / QUESTIONS. OPPDATERINGER. MAILINGLISTE. IN ENGLISH. LENKER. Dokumenter merket har forklaringer på norsk og engelsk. Learn more about

grammatikk på nynorsk | Bokmål-nynorsk oversettelse

Grammatikk er studiet av reglene som gjelder et språk. Reglene som styrer et spesielt språk kalles språkets grammatikk. Grammatikk er del av den generelle læren om språk …

Nynorsk grammatikk by Idun Fivelstad on Prezi

Fin både som introduksjon og repetisjon av nynorsk grammatikk.

Nynorsk – Wikipedia

Nynorsk, literally New Norwegian[1] or New Norse[2], is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål. From 1885, when the parliament declared them official and equal, until new voting in …

Writing system: Latin (Norwegian alphabet)

Grammatikk – nynorsk / Menypunktene / Øverom / Elev …

Her er Grammatikk – nynorsk. Konjunksjonar og subjunksjonar. oppgåver Kurs 1.1

Grammatikk | Norsksenteret

Grammatikk – nivå 2 Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger.

Norsk grammatikk

Teoriboka gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv. Arbeidsboka følger teoriboka og gir flere eksempler på strukturene.