Grunnbeløpet i folketrygden – www.nav.no

66 rows · Grunnbeløp per år Grunnbeløp per måned 1.5.2016: 92 576 kr: 7 715 kr: 91 740 kr: 1,027846 . 1.5.2015: 90 068 kr: 7 506 kr: 89 502 kr: 1,019214. 1.5.2014: 88

DATO OG ÅR GRUNNBELØP P… GRUNNBELØP PER MÅ… GJENNOMSNITT …
1.5.2018 96 883 kr 8 074 kr 95 800 kr
1.5.2017 93 634 kr 7 803 kr 93 281 kr
1.5.2016 92 576 kr 7 715 kr 91 740 kr
1.5.2015 90 068 kr 7 506 kr 89 502 kr

See all 66 rows on www.nav.no

Grunnbeløp 1G i Folketrygden | Kort og Kontant

66 rows · Grunnbeløp beregnes årlig, les mer om G beregning her. Finn det gjeldende …

FRA PR. ÅR PR. MND ÅR
1.5.17 93 634 kr 7 803 kr 2017
1.5.16 92 576 kr 7 715 kr 2016
1.5.15 90 068 kr 7 506 kr 2015
1.5.14 88 370 kr 7 364 kr 2014

See all 66 rows on payr.no

Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2016

Regulering av grunnbeløpet i folketrygda: Grunnbeløpet aukar frå 90 068 til 92 576 kroner frå 1. mai 2016. Dette er ein auke på 2 508 kroner, som svarar til 2,78 prosent.

Grunnbeløpet i folketrygden 2016-2017

Kongen i statsråd vedtar satsen for grunnbeløpet i folketrygden hver vår. Grunnbeløpet er basis for mange utregninger og utbetalinger fra det offentlige.

Statsbudsjettet 2016

Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygden (G), pensjonene og minste pensjonsnivå ble regulert med virkning fra 1. mai 2015. Grunnbeløpet økte fra 88 370 kroner til 90 068 kroner, det vil si med 1,92 prosent.

Grunnbeløpet for 2016 – Skattebetalerforeningen

Grunnbeløpet øker fra 90.068 til 92.576 kroner fra 1. mai 2016. Det ble resultatet av trygdeoppgjøret. Men hva betyr det for deg? Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost. Grunnbeløpet i folketrygden er avgjørende for en rekke ytelser og ordninger.

Grunnbeløpet – Smarte Penger

Nytt grunnbeløp fastsettes hvert år, med virkning fra 1.mai. Her er utviklingen i G siden 1980. Til høyre vises hvilken prosentvis vekst det har vært fra det foregående året.

Regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner

Regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner Artikkel | Sist oppdatert: 24.05.2018 | Arbeids- og sosialdepartementet Grunnbeløpet i folketrygden pr. …

Nytt grunnbeløp klart – Skattebetalerforeningen

Nytt grunnbeløp klart Oppdatert: 19.06.2015 14:39 Stig Flesland Trygdeoppgjøret mellom regjeringen og en rekke ulike organisasjoner endte med en økning i grunnbeløpet i folketrygden, bedre kjent under kortformen «grunnbeløpet» eller «G», på 1.692 kroner.

Grunnbeløpet i folketrygden – Wikipedia

2016 92 576 kroner : 2015: 90 068 kroner 2014: 88 370 kroner 2013: 85 245 kroner 2012: 82 122 kroner 2011: Regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner

År: Beløp