Henrik Wergelands 17. mai – 17. mai – NRK.no – nyheter

Henrik Wergeland vil for alltid være knyttet til nasjonaldagsfeiringen, og hans status som 17.mai-konge henger sammen med hans utrettelige virke for …

17. mai 1814 og Henrik Wergeland – prezi.com

Henrik Wergeland var en norsk dikter født i Kristiansand 17. juni 1808, sønn av Nicolai Wergeland, bror av Camilla Collett og Oscar Wergeland. Familien flyttet til Eidsvoll når Henrik bare var ni år. I 1819 ble han sendt til hovedstaden for å gå på Katedralsskolen. Wergeland begynte å

Norwegian Constitution Day – Wikipedia

Henrik Wergeland. The poet Henrik Wergeland is credited with making Søttende/Syttende mai a celebratory day for the children rather than …

Observed by: Norwegians, Norwegian Americans

Henrik Wergeland – Topic – YouTube

Henrik Arnold Thaulow Wergeland was a Norwegian writer, John-Erik Vika utbringer Henrik Wergelands hilsen og skål 17. mai 2018 – Duration: 5 minutes, 8 seconds.

Henrik Wergeland – Wikipedia

Henrik Arnold Thaulow Wergeland (17 June 1808 – 12 July 1845) was a Norwegian writer, most celebrated for his poetry but also a prolific playwright,

Pen name: Siful Sifadda (farces)

På gamle tomter – 17. mai-kongen Henrik Wergeland

17. mai-kongen Henrik Wergeland Allerede i Henrik Wergelands levetid ga folk ham æren for å ha innstiftet 17. mai-feiringen. Mer enn noen annen har han

Wergelandstalen 17. mai:
Frihet, likhet og brorskap

Frihet, likhet og brorskap sto i sentrum da forskningsdirektør Alf Holmelid holdt den årlige talen om Henrik Wergeland (bildet) i Kristiansand 17. mai.

Henrik Wergeland og 17. mai / Wergeland08

Allerede i Henrik Wergeland levetid ga folk ham æren for å ha innstiftet 17. mai-feiringen. Mer enn noen annen har han definert nasjonaldagens innhold. Her gjengis teksten fra en kronikk publisert i Aftenposten 15. mai 1998 om hvordan 17. mai-feiringen ble til, om Wergelands samfunnsengasjement, modige opptreden og skarpe taler, og om hans

Henrik Wergeland

HENRIK WERGELAND – SAMLEDE SKRIFTER: I. DIKT: 2. BIND 1833-1841: ÆGGEDOSISVISE. 17 DE MAI 1840. (Mel. Og kjøre Ved og kjøre Vand etc.) Jeg har et Perlehumør idag,

Henrik Wergeland – dokpro.uio.no

Mai syttende af Tidens Bølger randt; skjøn over Nord — den Himmelen lod smile, da Kjæmpen vaagnede af Seclers tunge Hvile, fra aabnet Øie mørke Taage svandt.