Norge – Wikipedia

På bokmål og riksmål har Norge alltid vært eneform. Landet heter Norga på nordsamisk, Vuodna («Fjord») på lulesamisk, Nöörje på sørsamisk og Norja på kvensk. «Norge» ble i Ottars beretning brukt om kysten fra Agder og nordover til Hålogaland.

Hovedstad: Oslo

Historien bak navnet Norge og Noreg – Språk – VG Nett …

«Og hva er historien bak navnet Norge? Jeg ser ingen språk-logisk grunn til at vi tok i bruk Norge?» VESTMAN: Jeg er faktisk av samme oppfatning som du, jeg skjønner ikke …

Hva betyr GDPR-utsettelsen for Norge? – deloitte.com

Hva betyr GDPR-utsettelsen for Norge? Bjørn Ofstad i Deloitte Advokatfirma påpeker at selv om GDPR-utsettelsen gir litt ekstra tid for noen virksomheter, så vil den uansett gjelde for flere også her til lands fra og med 25. mai.

Hva betyr brexit for Norge? – regjeringen.no

Norge er tjent med at forholdet til begge parter er best mulig, og at EU og Storbritannia kommer frem til en bærekraftig avtale. Om det bilaterale forholdet til Storbritannia Når det gjelder det bilaterale forholdet til Storbritannia, er det viktig å ha en ryddig tilnærming.

Hva betyr ¨å formalisere¨ ? : norge – reddit.com

/r/norge is primarily meant for posting in Norwegian. If you’re looking to address Norwegians, but need to write in English, you’re most likely looking for /r/Norway Selv om /r/norge primært er ment for posting på norsk, så er …

Norge – Store norske leksikon – snl.no

Les mer om Norges beliggenhet, Geologi og landformer i Norge, Norges høyeste fjelltopper, og Klima i Norge. Plante- og dyreliv Plantelivet i Norge …

Hva er veiledning? – Kompetanse Norge

Hva er veiledning? Hva er veiledning? Veiledning er en målrettet samtale som stimulerer deltakeren til å finne egne svar. Kompetanse Norge. Prøver:

Hva er demokrati? | Ung.no

Direkte demokrati Direkte demokrati betyr at folket gjennom en folkeavstemning forteller politikerne hva de mener om en konkret sak. Slike folkeavstemninger er …

Hva er Norge i verden? – HHD Artikkel | NUPI

Norge er verdens femte største eksportør av olje og gass (samlet), Norge har en olje- og gassleverandørindustri (i Houston og andre steder) som har tredobbelt seg på ti år og den norske stat leverer kunnskap om alt fra skattelovgivning til eierskapspolitikk og fondsforvaltning rundt i verden – og er en petroleumsstormakt.

Hva betyr at et barn er uægte født? | Slekt i Norge

I kirkebøkene finner vi ofte en kolonne der det nevnes om barnet ved dåpen er «ægte» eller «uægte» født. Hva betyr dette? Når et barn var født utenfor ekteskap ble han/hun benevnt som uekte.