Aksje – Wikipedia

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. Alle aksjene i et selskap skal ha samme pålydende verdi.

Aksjer forklart | Hva er en aksje? | Trade aksjer | IG NO

Aksjer forklart. Hva er en aksje? Uten aksjer ville vi heller ikke hatt børser, som spiller en viktig rolle i landets økonomiske system.

Hva er en Aksje? – investorkilden.com

En aksje representerer en eierandel i et selskap. For oss som investerer, er det vitalt at vi ser på en

Hva er egentlig aksjer? | ABC Nyheter

Hva er en aksje. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du aksjer, så betyr det at du kjøper en andel av selskapet.

Hva er en aksje? | Frihetsfondet

Enkel forklaring av hva en aksje er og børsens rolle i handelen av aksjer.

Aksjer for nybegynnere – aksjeskolen del 1: Hvordan

Det kan være mange ulike meninger om hva en aksje faktisk er verdt, forteller hun videre. – Ser man på aksjeanalytikere,

aksje – Store norske leksikon – snl.no

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Når aksjeselskapet etableres fastsettes en pålydende verdi for hver aksje, men ettersom selskapet tjener penger vil aksjens markedsverdi avvike fra pålydende.

Hva er en bokført verdi per aksje? – kunnskap – …

Hva er en bokført verdi per aksje? Bokført verdi per aksje er en type evaluering eller mål på verdien av aksjer på lager utstedt av et bestemt selskap.

Aksjer for nybegynnere (del 1) – Finanssans.no

Hva vil det si å eie en aksje? Når du skal kjøpe aksjer i et selskap, vil du se at det er en differanse mellom kjøp- og salgskursen.

Hva er en aksje Beta? – kunnskap – notmywar.com

Hva er en aksje Beta? En aksje beta er en vurdering av en aksje tendens til å gjennomgå prisendringer, eller dens volatilitet, så vel som dens potensielle avkastning i forhold til markedet generelt.