[PDF]

Oppfølgingsplan ved sykmelding – nav.no

Oppfølgingsplan ved sykmelding Utfyllingsdato: Oppfølgingsplan skal utarbeides senest innen 4 uker for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Planen skal være et dynamisk verktøy i oppfølgingsarbeidet og revideres underveis i sykefraværsløpet, for eksempel i forbindelse med dialogmøter.

Slik følger du opp sykmeldte – www.nav.no

Jo tidligere man kommer i gang med å følge opp sykmeldte, desto større er sannsynligheten for at man unngår unødig langvarig sykefravær. Som arbeidsgiver skal du sørge for at det lages en oppfølgingsplan, og hvis sykefraværet strekker ut i tid skal du innkalle til et dialogmøte.

Unikt system for oppfølging av sykefravær – på mobil og …

Følg opp sykefravær i henhold til regelverk og beste praksis – Tidslinje viser hva du skal gjøre og når, og du blir varslet på forhånd.

Altinn – Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte

Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte (NAV 25-02.01) Fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Denne versjonen av oppfølgingsplanen er en utfyllbar pdf som kan sendes elektronisk via Altinn eller i posten.

NHO

{{model.errorMessage}} Request Id:

Oppfølging av sykmeldte etter 1. juli 2014 – YouTube

Sep 22, 2014 · Her kan du se Berit Stokstad sitt foredrag fra Lønn- og personaldagen i Oslo, hvor hun går gjennom reglene for oppfølging av …

Oppfølging av sykemeldte – spotidoc.com

Oppfølgingsplan sendes legen og NAV 5. Vurdere evt. dialogmøte, innen 7 uker etter sykefraværet startet 6. Dersom det er dialogmøte 1, så innkaller IA-rådgiveren de som er aktuelle deltakere.

Oppfølgingsplan sykemelding – spotidoc.com

Oppfølgingsplan sykemelding NAV 25-02.01 Nullstill Oppfølgingsplan ved sykmelding Når en arbeidstaker er sykmeldt, skal arbeidsgiver og arbeidstaker lage en oppfølgingsplan etter senest innen 4 ukers sykmelding.

Oppfølgingsplan sykemelding – doczz.net

Oppfølgingsplan sykemelding. download Report Oppfølging av sykemeldte. More information

[DOC]

Oppfølging av sykmeldte – ntnu.no

 · Web view

NTNU must ensure that staff members are looked after during periods of sick-leave, and that measures aimed at getting the individual on sick-leave back to work are initiated in order to prevent his or her permanent exclusion from the job market.