[PDF]

Oppfølgingsplan ved sykmelding – nav.no

Oppfølgingsplan ved sykmelding Utfyllingsdato: Oppfølgingsplan skal utarbeides senest innen 4 uker for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Planen skal være et dynamisk verktøy i oppfølgingsarbeidet og revideres underveis i sykefraværsløpet, for eksempel i forbindelse med dialogmøter.

Oppfølgingsplan – www.nav.no

Unntak fra oppfølgingsplan. Det kan gjøres unntak fra å utarbeide oppfølgingsplan hvis det er «åpenbart unødvendig» med en slik plan. Med åpenbart unødvendig menes …

[PDF]

Oppfølgingsplan ved sykmelding – mossokonomi.no

Arbeidsgivers og arbeidstakers oppfølgingsplan ved sykmelding. Skjemaet er utarbeidet av NAV og Arbeidstilsynet 03-2008. Endret 07.2011. Side 1 av 2. Oppfølgingsplan ved sykmelding Når en arbeidstaker er sykmeldt, skal arbeidsgiver og arbeidstaker lage en oppfølgingsplan etter senest innen 4 ukers sykmelding.

Oppfølgingsplan sykemelding – spotidoc.com

NAV 25-02.01 Nullstill Oppfølgingsplan ved sykmelding Når en arbeidstaker er sykmeldt, skal arbeidsgiver og arbeidstaker lage en oppfølgingsplan etter senest innen 4 ukers sykmelding. Planen skal beskrive hva som skal til for …

[PDF]

Oppfølgingsplan ved sykemelding – uio.no

Oppfølgingsplan ved sykemelding Når en arbeidstaker er sykmeldt, skal arbeidsgiver og arbeidstaker lage en oppfølgingsplan senest innen 4 ukers sykmelding.

[PDF]

Oppfølgingsplan ved sykmelding i – Vågsøy …

Oppfølgingsplan ved sykmelding i perioden 01.05.2016 – 31.05.2016 Saksansvarlig. PRO-3660-MAMA1 Oppl. underl.teieplikt Off.l.§13/Fv.l.§13 U

Altinn – Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte

Vær oppmerksom på at det nå er utviklet en digital oppfølgingsplan som arbeidstakeren og lederen fyller ut på nav.no. Oppfølgingsplanen skal dvs ved 4 uker

[PDF]

Oppfølging av sykmeldte – akademikerne.com

Oppfølgingsplan En oppfølgingsplan er arbeidstakers og arbeidsgivers verktøy, men skal også fungere som Ved gradert sykmelding avholdes møtet bare hvis

[DOC]

Oppfølging av sykmeldte – ntnu.no

 · Web view

Aktiv sykmelding: For virksomheter som har tegnet IA-avtale, kan aktiv sykmelding startes uten forhåndsgodkjenning av NAV, utfylt skjema må sendes NAV. Ved aktiv sykmelding får den ansatte prøvd ut sin funksjonsevne i forhold til avtalte arbeidsoppgaver. Den ansatte er fortsatt sykmeldt, og skal ikke gå inn i ordinært arbeid ved enheten.

‎NAV sykmelding‎ – Legesidene for IT i helsevesenet

 ·

– Mulighet for å gi innspill i eksisterende felt dersom det er forhold på arbeidsplassen som er til hinder for arbeidsrelatert aktivitet. Dette dekker det manglende feltet; «Nei, aktivitet ikke mulig fordi arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge.» – strekkode på utskrift (til bruk ved …