Praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag | Høgskulen i Volda

I PPU-deltid er det eit utgangspunkt at studenten får kome med ønskje om praksisskule og vi prøver å organisere praksis slik at det ikkje skal verte for lange reiser til og frå praksisskule. Grunnlaget vert lagt i «praksissamtalen» mellom praksisansvarleg og student i løpet av første studiesamling (sjå siste kulepkt. på side 1).

PPU – Høgskulen i Volda

Meir om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for yrkesfag Høgskulen i Volda tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag som samlingsbasert utdanning over to år. Utdanninga består av 30 stp pedagogikk, og 30 stp yrkesdidaktikk, og med 60 dagar rettleidd praksis som ein integrert og viktig del av studiet.

Høgskulen i Volda – Praktisk-pedagogisk utdanning – …

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit påbyggingsstudium som gjer det mogleg å setje saman di eiga lærarutdanning. Det betyr at du byggjer PPU på ein allmennfaglege/yrkesfagleg kompetanse du har frå før. Merk: Når du søker må du velge kva fagdidaktikk du ønsker.

Søknadsweb

Søknadsweb Volda University College Send me a new password   Email address: Cancel Send. Send PIN code by email   Norwegian National

Høgskulen i Volda – Studiemuligheter – Studievalg.no

Kulturelle høgdepunkt er Fadderveka, VEKA, Ekstremsportfestivalen x2, Animation Volda, Sunnmøre kammermusikkfestival, Kaarstadfestivalen og Den Norske Dokumentarflmfestivalen. Studentsamskipnaden i Volda syter for gode studentbustader, bokhandel, kantine, barnehage og helsetenester.

[PDF]

Teacher Education 2025 – regjeringen.no

Lektor, PPU Volda University College (204) BLU, GLU 1-7 and 5-10, PPU, PPU-Y N or gesm iljø- b vt nkap u . PPU-Y = Postgraduate programmes in educational theory and

:torgeir – Studieblogg PPU

Som student og seinare som lærar, er det mykje å passe på når ein skal kvalitetssikre eit undervisningsopplegg. Etter kvart som skuleåret på PPU skrid fram, legg lærarane fleire og fleire verkty i verktykassa vår. Eit av desse er MAKIS (Hiim, Hippe, 2009, s. 112).

Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU

PPU kvalifiserer deg til å undervise frå femte trinn på barneskulen til vidaregåande skule og vaksenopplæring. Suzanne Skintveit fekk jobb som lærar før ho var ferdig med …

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved …

(1) Høgskulen i Volda tildeler gradar i tråd med forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler og som stettar krav gjevne i forskrift 10. april 2006 nr. 412 om godskriving av høyere utdanning.

Høgskulen på Vestlandet – Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av dei største høgskulane i Norge, med om lag 16 000 studentar fordelt på fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.