PrivatistWeb

Denne nettjenesten gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web Du må først velge fylke. Deretter følger du anvisningene på skjermen.

Eksamen og prøver – udir.no

Privatisteksamen Prøver. Prøver – oversikt Nasjonale prøver Kontakt | Les bloggen vår | Tlf: 23 30 12 00

Privatist | utdanning.no

Du kan ta privatisteksamen i fag i videregående skole (yrkesfag og studieforberedende), og ved universiteter og høgskoler.

Privatist – Akershus fylkeskommune

All oppmelding til privatisteksamen skjer elektronisk på Privatistweb. For å melde deg opp må du: registrere deg som bruker; registrere oppmelding i fag; betale avgiften; Eksamensavgiften må betales med Visa/Mastercard. Oppmeldingen er ikke gyldig før den er betalt. Oppmeldingsfristen gjelder også betalingen.

Når og hvor er eksamen? – Privatisteksamen – Oslo …

Eksamensplan med dato, sted, rom/seksjon, oppmøtetid og varighet ligger i PrivatistWeb innen 25. oktober (høst) og innen 25. mars (vår). Finn eksamensplan i Privatistweb Du får beskjed på SMS når eksamensplanen er klar.

Eksamen – udir.no

Som privatist kan du melde deg opp til eksamen i alle fag på videregående skole. Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen.

[PDF]

Høst 2018 Vår 2019(2).xlsx [Skrivebeskyttet]

6303 Innføring i strategi (7.5sp) NY vår 2017 3 timer 7. jan. 04.jun 6246 Innovasjon 3 timer 14. jan. 06.jun 7048/7053 Intern kultur og kommunikasjon (7.5 sp)

Privatist – Hordaland fylkeskommune

Sveiki! Salam! Salut! Ta privatisteksamen i eit språk du kan! Om du er flink i eit framandspråk, kan du ta eksamen i det som privatist. Det finst meir enn 40 språk du kan ta eksamen i, det nyaste språket på lista er litauisk. Med privatisteksamen i framandspråk kan du dekkje kravet til obligatorisk framandspråk.

Meld deg til privatisteksamen – Hordaland …

Meld deg til privatisteksamen. Skal du ta eksamen som privatist? Er du lærling eller praksiskandidat og skal ta skriftleg del av fagprøva? Du kan melde deg til eksamen i fag frå vidaregåande opplæring!

Innlandet Privatskole – Private School – Hamar, Norway

Har du meldt deg opp til privatisteksamen i videregående fag vår 2017, eller du har planer om å gjøre det i fremtiden? Vi tilbyr undervisning med erfarne lærere i sentrale lokaler på Hamar. Vi tar inn elever hele året, og undervisningen er eksamensrettet for å …