Generell info om aksjeselskap – Regnskap.no – Hele …

I aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital, og dette beløpet skal minimum være 30 000 kroner til sammen. Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon. Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med gjenstander (tingsinnskudd) i stedet for penger.

Innsending av årsregnskap – Brønnøysundregistrene

Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap; Fusjon og fisjon; Generalforsamling i aksjeselskap; Aksjeeier; Slette aksjeselskap; Enkeltpersonforetak.

Trenger vi regnskapsfører? | Starte.as

Hvis dere er i stand til å føre et korrekt regnskap selv, trenger dere ikke å sette ut regnskapsføringen til et regnskapsbyrå. Styret er imidlertid ansvarlig for at aksjeselskapets regnskap holder mål, og mange finner ut at det er tid og krefter å spare på å la profesjonelle gjøre jobben.

Aksjeselskap, Enkeltmannsforetak eller NUF – Solid Regnskap

De vanligste selskapsformene er aksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak). Av disse er enten aksjeselskap eller enkeltmannforetak (personlig selskap) blant de aller mest vanligste. Enkeltpersonforetak I et enkeltpersonforetak er èn person ansvarlig for bedriften.

Aksjeselskap AS og skatt – Solid Regnskap

Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner til sammen. Aksjeinnskuddet må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon som f.eks. bank, før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret. Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med eiendeler (tingsinnskudd) i stedet for penger.

Typiske feil når man bokføre selv – Accounting Group

Føre regnskap selv Noen vanlige feil Hvis du velger å føre regnskap selv, må du passe på at du ikke gjør disse feilene. Dette er gjengangere blant dem som fører regnskapet selv. Det er mulig å føre regnskap selv.

Altinn – Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsegisteret. Skatteetaten om registrering i merverdiavgiftsregisteret Regnskap. Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt.

Altinn – Starte og drive bedrift

Starte og registrere aksjeselskap (AS) Unngå fallgruvene Flere sider om regnskap og revisjon

Salg av aksjer i private aksjeselskaper | Firmanytt

Slik fungerer salg av aksjer i firma som ikke er børsnoterte. Denne typen aksjehandel reguleres i aksjeloven § 4-16. Det kan være snakk om kjøp og salg

Hjelle Regnskap og Økonomi

Regnskap for aksjeselskap. Lorem Ipsum. AKSJESELSKAP Fra kr. 599 pr mnd. Les mer. fra kr. 5 400,- pr år. Enkeltpersonforetak. ENKELTPERSONFORETAK Fra kr. 5 …