Searching 8, Smartbok / Engelsk / 8.–10. trinn

Searching er et læreverk som gir kulturell kompetanse, blant annet gjennom gode presentasjoner av bildekunst og tekstlige sjangrer. Hvert kapittel tar for seg en bestemt sjanger og et grammatisk emne.

Searching – Gyldendal

Gyldendals læreverk i engelsk for 8-10 trinn. I SEARCHING presenteres gode faktatekster og litterære tekster som gir elevene et spennende møte med den e

Searching 10 – Boker-pa-nett.com

Haugenboks omtale Tekstutvalget i boka skal bidra til a utvikle bred tekst- og kulturkompetanse. Boka ha ogsa arbeidsoppgaver med vekt på utvikling av muntlig og skriftlig sprakkompetanse.

Searching 10 – boker-pa-nett.com

Haugenboks omtale Boka er tilpasset elever som trenger a bedre leseforstaelsen på engelsk, og inneholder enklere versjoner av tekster fra grunnboka. Til tekstene horer ordforklaringer og varierte oppgaver.

Searching 10, Learner’s book – gyldendal.no

Searching 10, Learner’s book. Engelsk for ungdomstrinnet. Hvert kapittel innledes med tydelige læringsmål og avsluttes med oppgaver der elevene må tenke gjennom

Searching 10 | Ungdomstrinn | Skolebøker | Skole | Bøker

Om Searching 10 Tekstutvalget i boka skal bidra til å utvikle bred tekst- og kulturkompetanse. Boka ha også arbeidsoppgaver med vekt på utvikling av muntlig og skriftlig språkkompetanse.

Format: Hardcover

Searching 10 by Gyldendal Norsk Forlag – Issuu

B. Searching 10 – engelsk for ungdomstrinnet. Searching kjennetegnes ved et rikt utvalg av muntlige og skriftlige tekster som gir elevene mulighet til å utvikle bred tekst- og kulturkompetanse mange autentiske tekster, noen skrevet av ungdom autentiske lyttetekster i hvert kapittel som gjør elevene kjent med dagligtale varierte

Searching 10 | Norli

E-bok Skjønnlitt. E-bok Faktabøker. E-bok Barn. E-bok Fag. Lesebrett. Spill. Spill. Sekker. Design egne fotokort. Kidzdesignlab. Kalendere. Lukk. Searching 10

8.–10. trinn / Grunnskole / Smartbok – Gyldendal

Enter 8-10, Basic Skills, Smartbok. Elevenes egen unike ressursbok hvor all tekst er lest opp av personer med engelsk som morsmål. Les mer

Searching 9 by Gyldendal Norsk Forlag – Issuu

Searching 9. Searching gir elevene et spennende møte med den engelskspråklige verden og ivaretar elevenes ulike behov og individuelle forutsetninger. learner’s book.