Sogn og Fjordane – Norges Bondelag

Hjorteskadar på dyrka mark har auka, no ber nestleiaren i Sogn og Fjordane Bondelag fleire søke skadefellingsløyve.

Om Sogn og Fjordane Bondelag – Norges Bondelag

Sogn og Fjordane Bondelag er Norges Bondelag sitt fylkeslag i Sogn og Fjordane. Fylkeslaget vert leia av eit styre med 5 medlemer. Fylkeslaget har eit eige avdelingskontor med tre tilsette lokalisert til Førde. Til tider vil det vere prosjektstillingar lokalisert til same kontoret. Til saman har fylkeslaget 46 lokallag med kring 3700 medlemer.

Sogn og Fjordane Bondelag – Home | Facebook

Ulven herjar vidare i Sogn og Fjordane Ulven som tidlegare har tatt lam i Naustdalsfjella, har no slått til i Guddal i Fjaler, meiner SNO. Ein bonde i dalføret fann i går eit lam som …

Sogn og Fj Bondelag (@SFBondelag) | Twitter

Sogn og Fj Bondelag @SFBondelag. Sogn og Fjordane Bondelag arbeider for å betre matprodusenten og grunneigaren sine vilkår i Sogn og Fjordane.

Årsmelding Sogn og Fjordane Bondelag – PDF

Hovudstrategi for Sogn og Fjordane Bondelag Sogn og Fjordane Bondelag skal stå fram som tydeleg, kunnskapsrik og framtidsretta på vegne av bonden i Sogn og Fjordane. Mål for all verksemd er å arbeide for betre inntekt og rammevilkår for bøndene i fylket.

Sogn og Fjordane Bondelag – Allkunne

Sogn og Fjordane Bondelag vart skipa på eit møte i Førde den 3. mars 1947 med Nils J. Helgheim frå Jølster som første formann. Hans Supphellen var fylkessekretær frå starten i 1947 til 1972. På det meste – d.v.s. midt på 1950-talet – var i alt 42 lokale bondelag med 3214 medlemmer innmelde i Sogn og Fjordane Bondelag.

Norges Bondelag – YouTube

Arealbruk og LULUCF, Årsmøte i Norges Bondelag, 14. juni før lunsj – Duration: Bartnes før stormøte i Sogn og Fjordane – Duration: 55 seconds. 119 views;

Sogn og Fjordane – Verdens vakraste – YouTube

Oct 20, 2011 · Sogn og Fjordane – Verdens vakreste, er en liten hyllest til Norges vakreste fylke. Opptakene er gjort i Førde, Jølster, Reksta, Arnafjorden, Dalsfjorden og Sogn og Fjordane – Verdens vakreste, er en liten hyllest til Norges vakreste fylke.