Reiseavtaler i og utenfor Norge – regjeringen.no

statens satser for reiser innenlands; informasjon om reiser utenlands. statens satser for kostgodtgjørelse utenlands; ofte stilte spørsmål om reiseavtalene i staten; Difis …

Statens reiseregulativ innland – sticos.no

Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk, Satsene er oppdatert med endringene i Statens særavtaler fra 22.06.2018 Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. er frikoblet fra statens særavtaler.

Statens reiseregulativ – nye satser f.o.m. 22.6.2018

Statens reiseregulativ – nye satser f.o.m. 22.6.2018 28 juni, 2018 Innland. Kilometergodtgjørelse Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres til 3,90 kr pr. km. …

Statens reiseregulativ, innland – Merkur EDB

Statens satser for diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge (kr 733) og utlandet (egne satser for det enkelte land), gjelder uavhengig av overnattingssted. Etter bestemmelsene i Forskrift til skattebetalingsloven § 5-6-12 (1) er imidlertid bare utbetaling inntil Skattedirektoratets forskuddssatser trekkfritt.

Statens satser: lønnsregulativ, reiseregulativ, diett

Sticos gjør komplisert regelverk enklere for både ledere og ansatte. Vi tilbyr praktiske verktøy, kurs og rådgivning innen regnskap, lønn, HR og HMS

Statens satser – Kostgodtgjørelse innland uten …

Statens satser – Kostgodtgjørelse innland uten overnatting. Reisens varighet 22.06.18-31.12.18 01.01.17-21.06.18; Ulegitimert Kostgodtgjørelse

Satser & regulativer – StartSide

Statens særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge Skattesatser for fri kost og losji, trekkfri kostgodtgjørelse, trekkfri reisegodtgjørelse (hjemreise for pendler) …

Altinn – Reise og diett

Statens reiseregulativ Skatteetaten om forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse Døgndiett – innenlands. På reiser med overnatting er det vanlig å utbetale døgndiett. Et døgn varer i 24 timer fra reisens starttidspunkt. For reiser som varer 6 til 12 timer ut over et helt døgn, dekkes kost med kr. 297,-.