Toll.no – Tolletaten

Informasjon fra Tolletaten om blant annet netthandel, kvoter og import og eksport av varer.

Informasjon til næringslivet om regelverk og prosedyrer knyttet til Tollvesenets …

About road tolls in Norway – AutoPASS

About road tolls in Norway; Toll road operators; About road tolls in Norway. The use of road tolls to fund road building has a long tradition in Norway.

Norway | Toll Group – Providing Global Logistics

Toll provides a full range of international freight forwarding and supply chain logistics services across Norway, via air, ocean or sea-air transport.

Tolls and AutoPASS – Fjord Norway

Tolls and AutoPASS. and each time you pass through an AutoPASS toll plaza, Fjord Norge AS Torggaten 3, 5014 Bergen, Norway

Norway Toll Free Numbers | AVOXI ITFS

Need an International Toll Free Number? AVOXI provides Norway Toll Free Numbers and ITFS. Establish a local presence in Norway to reach customers.

Road Tolls: Driving in Norway

Road Tolls in Norway. The automated toll stations are all equipped with a video camera that reads registration plates and toll tags on every vehicle that drives

Visitors’ Payment – AutoPASS

Visitors’ Payment. Register your foreign car via Toll passages are also put on hold for short periods to enable more toll passages to be included in the same

Ansøgning om Tollkreditt i Norge | Prime Cargo

Idet vi henviser til vores nyhedsbrev fra 14. oktober 2013 om ændringer i reglerne for at stille sikkerhed for at kunne få toldkredit i Norge, skal vi gøre opmærksom på, at de norske toldmyndigheder har udsendt en skrivelse om …

Toldfri indførsel af spiritus og tobak – norge.um.dk

Danmark i Norge Udenrigsministeriet. Om os. Nyheder Hvem vi er Velkommen Hvor og hvornår du finder os.

Getting around by car | Driving in Norway

All you need to know about driving in Norway, from how to charge your electric car and what tyres you need in winter, to seat belt regulations and toll road information.